Xây dựng mô hình nuôi cua lột trong hệ thống bể tuần hoàn quy mô nông hộ

     Chiều ngày 29/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cua lột trong hệ thống bể tuần hoàn quy mô nông hộ tại Phú Yên” theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Trần Quang Ngọc làm chủ nhiệm đề tài; Công ty Cổ phần Bá Hải chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu đề tài theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

     Hơn 2 năm triển khai, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung và đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể: Hệ thống bể tuần hoàn nuôi cua lột đã được thiết kế, lắp đặt và hoạt động theo quy mô hộ gia đình với 6 bể nuôi, trụ lọc cơ học, trụ lọc amoni, bể chứa nước thải, bể chứa nước sạch và các thiết bị cần thiết để thả nuôi 600 con cua cùng lúc; các yếu tố môi trường trong hệ thống nuôi được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình hoạt động nuôi cua lột đảm bảo nằm trong phạm vi tiêu chuẩn chất lượng nước; tỷ lệ sống của cua nuôi trong thí nghiệm nuôi bằng thức ăn tươi đạt 87,3 – 94%, tỷ lệ cua lột vỏ đạt 74 – 82%; tỷ lệ sống của cua nuôi trong thí nghiệm nuôi bằng thức ăn chế biến đạt 88 – 95%, tỷ lệ cua lột vỏ đạt 73 – 87,5%; mô hình nuôi cua lột quy mô nông hộ đạt 12 – 15 kg/ 10 – 15 ngày/m2.

Đại diện nhóm chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Đề tài đã nghiên cứu xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất cua lột trong bể tuần hoàn quy mô nông hộ phục vụ cho nghề nuôi trồng thủy sản của người dân, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, tạo nghề mới tăng thêm thu nhập cho người dân.

     Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu