Thống kê theo tháng: Tháng Hai 2019

Thông báo về việc nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2019

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ...

Xem thêm »

Thông báo đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 tỉnh Phú Yên

     Để xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/dự án/dự án sản xuất thử nghiệm. Dưới ...

Xem thêm »

Góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

     Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm được giao, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Phú Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng và ban hành các văn bản trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TCĐLCL; xây ...

Xem thêm »

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

     Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;…      Cụ thể, về miễn, giảm thuế ...

Xem thêm »

Năm 2019 đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

     Các ứng dụng khoa học và công nghệ giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trả lời VnExpress, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, năm 2018 hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để ...

Xem thêm »

KH&CN là yếu tố chính nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp

     Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa 10, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong những kết quả đó có thể thấy khoa học và công nghệ (KH&CN) đã trở thành một trong những yếu tố chính giúp tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu