Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

     Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngày 12/3/2019 được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 07/3/2019 của Sở KH&CN Phú Yên, ngày 20/03/2019, Sở KH&CN Phú Yên cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật INut Platform” do công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Inut đề nghị.

     

     Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu