Thống kê theo tác giả: Võ Văn Tịnh

Thông báo V/v Triển khai kênh tương tác phát triển Thị trường Khoa học & Công nghệ tại Sở Khoa học & Công Nghệ Phú Yên

Thực hiện theo Quyết định số 3445/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa ...

Xem thêm »

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới

    Các doanh nghiệp có thể dễ đăng ký để trở thành doanh nghiệp khoa học và ...

Xem thêm »

36/KH-SKHCN Kế hoạch ứng dụng đẩy mạnh chữ ký số chuyên dùng tại Sở Khoa học và công nghệ giai đoạn 2019 – 2020

Xem thêm »

270/SKHCN-VP V/v rà soát tài sản và đề xuất thanh lý

Xem thêm »

Bản tin tham khảo Khoa học và kinh tế số 3 – năm 2017

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin tham khảo khoa học và kinh tế số 3 ...

Xem thêm »

Bản tin tham khảo Khoa học và kinh tế số 4 – năm 2017

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin tham khảo khoa học và kinh tế số 4 ...

Xem thêm »

Bản tin tham khảo Khoa học và kinh tế số 2 – năm 2017

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin tham khảo khoa học và kinh tế số 2 ...

Xem thêm »

Bản tin tham khảo Khoa học và kinh tế số 1 – năm 2017

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin tham khảo khoa học và kinh tế số 1 ...

Xem thêm »

Tập San Thông Tin KH&CN Tỉnh Phú Yên Số 1 – Năm 2019

Kính gửi: Quý bạn đọc Sở KH&CN Phú Yên, giới thiệu đến quý bạn đọc Tập san thông ...

Xem thêm »

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2019 của Trưởng phòng chuyên môn Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

Tải tập tin: Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2019 của Trưởng phòng ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.