THÔNG BÁO

Công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đợt 2 năm 2018

Danh sách 21 sáng kiến cấp tỉnh đơt 2 năm 2018 được công nhận

Xem thêm »

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Căn cứ Công văn số 679/SKHCN-VP, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thống nhất cho tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Phú Yên; Căn cứ Quyết định 106/QĐ-SKHCN ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Khoa học ...

Xem thêm »

Thông báo v/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

     Thông báo 164/TB-SKHCN ngày 28/12/2018 v/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (kèm theo thông báo 761/TB-UBND tỉnh ngày 27/12/2018 v/v chấp nhận danh mục bổ sung nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tuyển chọn bắt đầu ...

Xem thêm »

Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên năm 2018

Chi tiết tại đây TB_135_SKHCN

Xem thêm »

Thông báo thực hiện quy định công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2018

Thông tin thực hiện quy định quy định và các mẫu phiếu tải về tại đây Cập nhập NV KHCN 2018

Xem thêm »

Thông báo V/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (Lần 3)

Thông báo V/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (Lần 3): Tải thông báo số 120

Xem thêm »

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý III của Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ Phú Yên năm 2018

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý III năm 2018 của Trưởng phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ Phú Yên BC-176-SKHCN

Xem thêm »

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (lần 2)

      Căn cứ  Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên;      Căn cứ Thông báo số ...

Xem thêm »

Thông báo về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018

     Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài ...

Xem thêm »

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

     I. CÔNG DÂN ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ: 1. Phải nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); 2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; 3. Trình bày trung thực sự việc, cung ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu