Chi cục TDC Phú Yên
THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn sẽ làm gì khi nghi bị tính gian tại các cây xăng?
Ý kiến khác
Khiếu nại đến cùng
Cung cấp cho báo chí
Phản ánh với người có trách nhiệm tại cửa hàng
Bỏ qua
 

LIÊN KẾT NỘI BỘ
 
SỞ KH&CN PHÚ YÊN
 
 
TRUNG TÂM ƯD&CGCN
 
 
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
 


Tiêu chuẩn là gì

Tiêu chuẩn là gì?

 Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thỏa thuận và do một cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định.


Tiêu chuẩn hóa là gì ?

 Tiêu chuẩn hóa là một hoạt động thiết lập các điều khoản để sử dụng chung và lặp đi lặp lại đối với những vấn đề thực tế hoặc tiềm ẩn, nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định.

Cụ thể của hoạt động này bao gồm quá trình xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn.

Lợi ích quan trọng của tiêu chuẩn hóa là nâng cao mức độ thích ứng của sản phẩm, quá trình và dịch vụ với những mục đích đã định, ngăn ngừa rào cản trong thương mại và tạo thuận lợi cho sự hợp tác về khoa học, công nghệ.

 Mục đích của tiêu chuẩn hóa ?

 -          Tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin

-          Đơn giản hóa, thống nhất hóa tạo thuận lợi phân công, hợp tác sản xuất, tăng năng suất lao động, thuận tiện khi sử dụng sửa chữa

-          Đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người sử dụng, người tiêu dùng

-          Thúc đẩy thương mại toàn cầu.

 

Nguồn tin:Chi cục TĐC Phú Yên

Các tin khác:

[Quay Trở Về]