Công bố “Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ” cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ iNut

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ iNUT đã thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước “Xây dựng và phát triển nền tảng kết nối vạn vật Inut Platform”. Kết thúc nhiệm vụ, doanh nghiệp đã thu được các sản phẩm như iNUT PLC, iNUT sensor, iNUT Monitoring, iNUT Control, iNUT Transportation, iNUT Smart Cities, iNUT MNC, Inut Manufacturing, Inut Oil-Gas-Mining, iNUT Smart Buildings…

Với kết quả nghiên cứu đạt được, nhiệm vụ đã được, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Inut.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Giấy chứng nhận

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu