HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TỈNH, NHIỆM KỲ 2016 – 2020

(Quyết định       /QĐ-UBND ngày  tháng 11 năm 2017 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2020)

STTHỌ VÀ TÊNGHI CHÚ
1Ông Phan Đình Phùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnhChủ tịch Hội đồng
2Ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệPhó Chủ tịch Thường trực
3Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoỦy viên
4Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịchỦy viên
5Ông Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trườngỦy viên
6Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh ĐoànỦy viên
7Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnhỦy viên
8Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyỦy viên
9Ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụỦy viên
10Ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chínhỦy viên
11Ông Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưỦy viên
12Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thươngỦy viên
13Ông Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệỦy viên
14Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệỦy viên
15Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựngỦy viên
16Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tảiỦy viên
17Bà Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư phápỦy viên
18Ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiỦy viên
19Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngỦy viên
20Ông Trần Ngọc Dưng, Phó Giám đốc Sở Y tếỦy viên
21Ông Nguyễn Định, P.Hiệu trưởng Trường Đại học Phú YênỦy viên
22Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônỦy viên
23Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệỦy viên kiêm thư ký

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu