THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX,HN
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
HOẠT ĐỘNG KHCN
TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
    Đang tải.....

Văn bản pháp quy về KH&CN

Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực File đính kèm
Luật 07/2017/QH14

Luật chuyển giao công nghệ

19/06/2017 01/07/2018 File
Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/11/2017 15/12/2017 File
Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

16/06/2017 01/10/2017 File
Thông tư 08/2017/TT-BKHCN

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

26/06/2017 16/08/2017 File
Thông tư 10/2017/TT-BKHCN

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

28/06/2017 15/08/2017 File