THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX,HN
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
HOẠT ĐỘNG KHCN
TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
    Đang tải.....

Văn bản pháp quy về KH&CN

Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực File đính kèm
Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/09/2018 05/10/2018 File
Quyết định số 1851/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên

20/09/2018 20/09/2018 File
Luật 07/2017/QH14

Luật chuyển giao công nghệ

19/06/2017 01/07/2018 File
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

15/05/2018 01/07/2018 File
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

16/05/2018 01/07/2018 File
Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/11/2017 15/12/2017 File
Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

16/06/2017 01/10/2017 File