Họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN giao trực tiếp: Nghiên cứu quy trình nhân giống invitro và đề xuất bảo tồn cây Cam thảo Đá Bia tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 7/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình nhân giống invitro và đề xuất bảo tồn cây Cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên”. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, ThS. Nguyễn Trần Vũ làm chủ nhiệm nhiệm vụ, Trường Đại học Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên

     Năm 2015, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Trong đó, Cam thảo Đá Bia là một trong ba loài dược liệu được đánh giá là nguồn gen quý hiếm đang ở mức nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam, cần được lưu giữ và bảo tồn. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn quan trọng.

     Nhiệm vụ được thực hiện nhằm nhằm xây dựng biện pháp kỹ thuật nhân giống in vitro cây Cam thảo Đá Bia; xây dựng biện pháp kỹ thuật ươm cây giống ở giai đoạn vườn ươm; xây dựng biện pháp kỹ thuật trồng cây Cam thảo Đá Bia phù hợp với điều kiện sinh thái trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển cây Cam thảo Đá Bia.

Chủ nhiệm nhiệm vụ – Ths. Nguyễn Trần Vũ thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2018. Thời gian thực hiện là 36 tháng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên