Thống kê theo tháng: Tháng Một 2018

Nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu

     Sáng ngày 30/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu” do ông ...

Xem thêm »

Tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Y tế

     Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 thuộc lĩnh vực Y tế theo Quyết định số 25/QĐ-SKHCN ngày 17/01/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên. Th.S. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên ...

Xem thêm »

17 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

   Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị ...

Xem thêm »

Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất thức ăn thủy sản theo hướng công nghiệp tỉnh Phú Yên

     Sáng ngày 24/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 “Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất thức ăn thủy sản theo hướng công nghiệp tỉnh Phú Yên” do Công ty TNHH Bột cá ...

Xem thêm »

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở: Nghiên cứu nhân giống và trồng khảo nghiệm nấm Vân chi đen tại Trạm Thực nghiệm Sinh học Hòa Quang

     Chiều ngày 23/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu nhân giống và trồng khảo nghiệm nấm Vân chi đen tại Trạm Thực nghiệm Sinh học Hòa Quang”. Hội đồng do Th.s. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN ...

Xem thêm »