Nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu

     Sáng ngày 30/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu” do ông Nguyễn Văn Tân làm chủ nhiệm, phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu chủ trì thực hiện.

     Dự án được thực hiện nhằm trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo theo quy trình kỹ thuật, đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thay thế cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp, góp phần chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn thị xã Sông Cầu.

Hội đồng nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu”

     Tiến hành thực hiện dự án, Chủ nhiệm đã phối hợp với cơ quan chủ trì, UBND xã Xuân Lộc, Xuân Bình khảo sát khu vực đất trồng và chọn 03 hộ tham gia mô hình với diện tích 600m2; nhóm chủ nhiệm chọn giống tiêu Vĩnh Linh được trồng phổ biến tại huyện Tây Hòa để trồng thử nghiệm tại 3 hộ tham gia, chọn loại đất đỏ vàng có tại khu vực núi hồ chứa nước Xuân Bình để cải tạo thay cho đất cát, đồng thời chọn cây cóc rừng được đốn từ khu vực rừng thuộc xã Xuân Bình và Xuân Lộc để làm trụ choái sống; ứng dụng tiêu chuẩn ngành 10 TCN 915:2006, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây hồ tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trồng thử nghiệm. Bên cạnh đó, chủ nhiệm cùng với 2 kỹ thuật viên đã hướng dẫn cho 3 hộ tham gia mô hình về thiết kế hố, vườn trồng, cải tạo đất, bón phân lót trước khi trồng trụ choái sống.

     Qua 3 năm triển khai, dự án đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo có tỷ lệ sống 42 trụ, sau 2 – 3 năm trồng đã cho sản phẩm (quả bói).

     Với kết quả đó, dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên