1.547 phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định

     Theo báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Phú Yên, trong tháng 05/2018, đơn vị đã  đã hoàn thành kiểm định 1.547 phương tiện đo bao gồm: 7 cân phân tích, 7 cân đồng hồ lò xo, 21 cột đo xăng dầu, 1.500 đồng hồ nước lạnh, 9 huyết áp kế, 3 xi téc ô tô. Kết quả kiểm tra cho thấy có 1.547 phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định.

     Chi cục cũng đã tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 08 cơ sở kinh doanh xăng dầu, tương ứng 32 phương tiện đo. Phối hợp với thanh tra Sở KH&CN Phú Yên thanh tra 11 cơ sở y tế có sử dụng phương tiện đo nhóm 2, tương ứng với 261 phương tiện đo, trong đó: thành phố Tuy Hòa 08 cơ sở, huyện Phú Hòa 01 cơ sở, huyện Tuy An 01 cơ sở, thị xã Sông Cầu 01 cơ sở.

     Trong thời gian tới, Chi cục TCĐLCL tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy, dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẳn của các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký mã số, mã vạch; sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018; tham dự tập huấn thanh tra chuyên đề năm 2018…

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên