Họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên

     Sáng ngày 2/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên”. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; PGS.TS Lê Thị Nam Giang làm chủ nhiệm; Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện.

Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo lập, quản lý, phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm trên thị trường, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ chất lượng sản phẩm.

     Cụ thể: Xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” đáp ứng quy định pháp luật, trong đó xác định được các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận của sản phẩm bò một nắng mang Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”; đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên” tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”); xây dựng các phương tiện, điều kiện để quản lý và khai thác Nhãn hiệu chứng nhận một cách hiệu quả; xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với Nhãn hiệu chứng nhận nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm bò một nắng Phú Yên.

Chủ nhiệm nhiệm vụ, PGS.TS Lê Thị Nam Giang thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên