Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu nhân giống vô tính và trồng thử nghiệm cây cà gai leo (Solanum procumbens Lour) tại Phú Yên

     Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu nhân giống vô tính và trồng thử nghiệm cây cà gai leo (Solanum procumbens Lour) tại Phú Yên”, chiều ngày 29/9, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng. Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng, Ths. Trương Hùng Mỹ làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài, Ths. Trương Hùng Mỹ báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Triển khai từ tháng 3/2014, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể: Nhóm tác giả đã định danh cây cà gai leo có tên khoa học là Solanum procumbens Lour; xây dựng vườn giống cà gai leo 500 cây/ 100m2; xác định được loại auxin là  α – NAA và nồng độ auxin phù hợp là α – NAA 300ppm; xác định thành phần giá thể vô bầu phù hợp cho cây cà gai leo sinh trưởng, phát triển tốt là túi bầu có thành phần 69% đất + 1% super lân + 25% trấu hun + 5% phân chuồng; xây dựng quy trình nhân giống cà gai leo bằng phương pháp giâm hom và đã được Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên áp dụng sản xuất hơn 50.00 cây giống; xác định mật độ trồng cây cà gai leo 40.000 cây/ha, thời gian thu hoạch cà gai leo làm dược liệu là 6 tháng sau trồng,… Qua đó, xây dựng được quy trình trồng cây cà gai leo tại Phú Yên.

     Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm tại Phú Yên; góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua và bỏ phiếu đánh giá loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên