Họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trồng Mãng cầu dai trên địa bàn huyện Sơn Hòa

     Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 21/9/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên về việc họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng Mãng cầu dai trên địa bàn huyện Sơn Hòa”, sáng ngày 27/9, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng. Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng, Ths. Nguyễn Vũ Tài chủ nhiệm dự án, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Hòa chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng Mãng cầu dai trên địa bàn huyện Sơn Hòa”

     Thực hiện dự án nhằm phát triển diện tích trồng cây Mãng cầu dai thành một cây trồng quan trọng trong cơ cấu cây giống trên địa bàn huyện, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho người dân lao động; đồng thời nhân và cung cấp giống để khuyến khích nông dân một số xã mở rộng diện tích trồng cây Mãng cầu dai.

     Được triển khai từ tháng 10/2016 – 9/2018, dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt các kết quả đề ra. Cụ thể: Xây dựng được mô hình trồng cây Mãng cầu dai với diện tích 6.000m2, số lượng 561 cây, năng suất của dự án đạt 548kg; đồng thời xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây Mãng cầu dai tại huyện Sơn Hòa.

     Với kết quả đó, dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên