Thông báo về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018

     Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”.

     Mục đích của Cuộc thi là khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Bên cạnh các hoạt động truyền thông về Cuộc thi Sáng chế năm 2018 trên phạm vi toàn quốc do Ban Tổ chức thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi tại địa phương để truyền tải thông điệp, nội dung Cuộc thi đến với đông đảo tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân cũng như giới thiệu và hướng dẫn các nhà sáng chế địa phương đăng ký dự thi theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến khích các Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các cuộc thi tương tự tại địa phương để giới thiệu các giải pháp đạt giải tham gia Cuộc thi Sáng chế 2018, nếu điều kiện và nguồn lực cho phép.

     Để có thêm thông tin, xin liên hệ trực tiếp với Ban Thư ký Cuộc thi (điện thoại: 024.38586455, email: cuocthisangche@noip.gov.vn. Các văn bản liên quan đến Cuộc thi có thể tải xuống tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (tại địa chỉ https://www.most.gov.vn) hoặc trang web của Cục Sở hữu trí tuệ (tại địa chỉ: www.noip.gov.vn).

     Toàn văn thông báo. Thông báo về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018