Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

Sáng 10/10/2018, Tại khách sạn Long Beach, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển Á Châu (AHEAD) tổ chức tập huấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên, năm 2018” cho hơn 200 cán bộ đến từ các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đến dự và phát biểu khai mạc.

Th.S. Dương Bình Phú – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được ông Lê Đức Duy – Chuyên viên tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý và Phát triển Á Châu trình bày các nội dung của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; căn cứ pháp lý để chuyển đổi; hướng dẫn cách thức xây dựng chuyển đổi phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc tại đơn vị.

Các học viên cũng đã trao đổi, thảo luận với chuyên gia về những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, hệ thống tài liệu ISO cũng như những vướng mắc về cách thức chỉnh sửa, cập nhật tài liệu ISO.


Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên