Hội nghị: Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ và lễ ký kết hợp tác thúc đẩy chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ

     Sáng 29/9, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên tổ chức hội nghị “Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ và lễ ký kết hợp tác thúc đẩy chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ”. Tham dự hội nghị có hơn 30 đại biểu đại diện các Sở, ban, ngành và hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ và thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ trong và ngoài tỉnh.

Lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Yên giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp Sông Hàn

     Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các tham luận: “Kết quả phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ” do ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh trình bày; “Vai trò của trường đại học và cao đẳng trong việc cung cấp các dự án ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ” do TS. Trần Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung trình bày.

     Đại biểu tham dự cũng được chứng kiến lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ Phú Yên giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp Sông Hàn; lễ ký kết gắn kết hoạt động ươm tạo, giáo dục khởi nghiệp ở trường với hoạt động ươm tạo, đầu tư doanh nghiệp khoa học công nghệ giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung; lễ ký kết hợp tác, hỗ trợ, cố vấn kết nối thị trường và đầu tư doanh nghiệp khoa học công nghệ giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Hội Doanh nghiệp Phú Yên.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên