Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải tập tin: Quyết định 41/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin: Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên