Danh bạ điện thoại

Họ và tênChức vụSố Điện thoại
Lãnh đạo Sở
Lê Văn CựuGiám đốc(0257)3555155
Dương Bình PhúPhó Giám đốc(0257)3555268
Lâm Vũ Mỹ HạnhPhó Giám đốc(0257)3600686
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Phan Văn MỹP.Chánh Văn phòng(0257)3842650
Lương Quốc ChinhP.Chánh Văn phòng(0257)3842650
Trần Lê Đan VyChuyên viên(0257)3842650
Văn Phòng(0257)3842650
Nguyễn Thị LýChánh Văn phòng(0257)3843189
Phan Văn MỹP.Chánh Văn phòng
Lương Quốc ChinhP.Chánh Văn phòng
Phòng Quản lý Khoa học(0257)3841060- 3843920
Dương Văn NghịTrưởng phòng
Nguyễn Thị Bích TrâmP. Trưởng phòng
Nguyễn Thị Việt HoàngP. Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch – Tài chính(0257)3843918 – 3842527
Hồ Xuân LongTrưởng Phòng(0257)3843918
Trần Thị Kim HiềnPhó Trưởng phòng (Kế toán trưởng)(0257)3842527
Phòng Quản lý Chuyên ngành(0257)3841968
Đào Đức DũngTrưởng phòng(0257)3841968
Nguyễn Thị Mỹ LiênP. Trưởng phòng
Phòng Quản lý Công nghệ & TTCN(0257)3841483
Dươg Ngọc AnhTrưởng phòng(0257)3841483
Lê Thị Thu ThủyP. Trưởng phòng
Thanh tra Sở(0257)3841481
Trần Văn NhoChánh Thanh tra
Nguyễn Văn LộcP. Chánh Thanh tra