Hộp thư công vụ

STT NGƯỜI DÙNG CHỨC VỤ TÀI KHOẢN
I SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ skhcn@phuyen.gov.vn
  LÃNH ĐẠO SỞ  
1 Lê Văn Cựu Giám đốc Sở lvcuu-sokhcn@phuyen.gov.vn
2 Dương Bình Phú Phó Giám đốc Sở dbphu-sokhcn@phuyen.gov.vn
3 Lâm Vũ Mỹ Hạnh Phó Giám đốc Sở lvmhanh-sokhcn@phuyen.gov.vn
  VĂN PHÒNG SỞ vphong-sokhcn@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Lý Chánh văn phòng ntly-sokhcn@phuyen.gov.vn
5 Lương Quốc Chinh Phó chánh văn phòng lqchinh-sokhcn@phuyen.gov.vn
6 Phan Văn Mỹ Phó chánh văn phòng pvmy-sokhcn@phuyen.gov.vn
7 Ngô Thị Mỹ Xuân Văn thư ntmxuan-sokhcn@phuyen.gov.vn
8 Trần Lê Đan Vy Thủ quỹ tldvy-sokhcn@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Tấn Phát Bảo vệ ntphat-sokhcn@phuyen.gov.vn
10 Lê Thị Phê Tạp vụ ltphe-sokhcn@phuyen.gov.vn
11 Trần Kim Khánh Lái xe tkkhanh-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC pqlkhoc-sokhcn@phuyen.gov.vn
12 Dương Văn Nghị Trưởng phòng dvnghi-sokhcn@phuyen.gov.vn
13 Nguyễn Thị Bích Trâm Phó trưởng phòng ntbtram-sokhcn@phuyen.gov.vn
14 Nguyễn Thị Việt Hoàng Phó trưởng phòng ntvhoang-sokhcn@phuyen.gov.vn
15 Nguyễn Thị Hà Giang Chuyên viên nthgiang-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH pqlcnganh-sokhcn@phuyen.gov.vn
16 Đào Đức Dũng Trưởng phòng dddung-sokhcn@phuyen.gov.vn
17 Nguyễn Thị Mỹ Liên Phó trưởng phòng ntmlien-sokhcn@phuyen.gov.vn
18 Nguyễn Thị Ngọc Hảo Chuyên viên ntnhao-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ CN&TTCN pqlcnttcn-sokhcn@phuyen.gov.vn
19 Dương Ngọc Anh Trưởng phòng dnanh-sokhcn@phuyen.gov.vn
20 Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng lttthuy-sokhcn@phuyen.gov.vn
21 Trần Dương Duy Chuyên viên tdduy-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG KH-TC pkhtchinh-sokhcn@phuyen.gov.vn
22 Hồ Xuân Long Trưởng phòng hxlong-sokhcn@phuyen.gov.vn
23 Trần Thị Kim Hiền PTP, KT trưởng ttkhien-sokhcn@phuyen.gov.vn
24 Nguyễn Thị Bình Minh Kế toán ntbminh-sokhcn@phuyen.gov.vn
25 Đoàn Việt Đông Nghi Kế toán dvdnghi-sokhcn@phuyen.gov.vn
26 Dương Thị Thanh Xuân Chuyên viên dttxuan-sokhcn@phuyen.gov.vn
  THANH TRA SỞ ttra-sokhcn@phuyen.gov.vn
27 Trần Văn Nho Chánh thanh tra tvnho-sokhcn@phuyen.gov.vn
28 Nguyễn Văn Lộc Phó chánh thanh tra nvloc-sokhcn@phuyen.gov.vn
29 Dương Hoàng Khoa Thanh tra viên dhkhoa-sokhcn@phuyen.gov.vn
II CHI CỤC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG cctcdlcl-sokhcn@phuyen.gov.vn
  LÃNH ĐẠO  
30 Trần Phú Hà Chi cục trưởng tpha-sokhcn@phuyen.gov.vn
31 Trần Thị Hiền Phó chi cục trưởng tthien-sokhcn@phuyen.gov.vn
32 Nguyễn Công Nhật PCCT, kiêm GĐ TT KT TCĐLCL ncnhat-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG VÀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT) ptbt-sokhcn@phuyen.gov.vn
33 Nguyễn Thị Anh Trưởng phòng ntanh-sokhcn@phuyen.gov.vn
34 Nguyễn Thị Thu Thảo Chuyên viên nttthao-sokhcn@phuyen.gov.vn
35 Trương Ngọc Tài Chuyên viên tntai-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG pqldluong-sokhcn@phuyen.gov.vn
36 Hồ Như Ý Trưởng phòng hny-sokhcn@phuyen.gov.vn
37 Trần Văn Tâm Phó trưởng phòng tvtam-sokhcn@phuyen.gov.vn
38 Đặng Văn Sỹ Chuyên viên dvsy-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP phcthccuc-sokhcn@phuyen.gov.vn
39 Trương Thị Thảo Kế toán ttthao-sokhcn@phuyen.gov.vn
40 Lê Thị Ngọc Cẩm Văn thư ltncam-sokhcn@phuyen.gov.vn
41 Đặng Tấn Tồn Lái xe dtton-sokhcn@phuyen.gov.vn
42 Cộng Quốc Cường Bảo vệ cqcuong-sokhcn@phuyen.gov.vn
III TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ttudcgcn-sokhcn@phuyen.gov.vn
  LÃNH ĐẠO  
43 Đặng Thị Thủy Giám đốc dtthuy-sokhcn@phuyen.gov.vn
44 Nguyễn Trọng Lực Phó giám đốc ntluc-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP phcthudcgcn-sokhcn@phuyen.gov.vn
45 Võ Quan An Trưởng phòng vqan-sokhcn@phuyen.gov.vn
46 Ngô Thị Kim Thảo Phó trưởng phòng ntkthao-sokhcn@phuyen.gov.vn
47 Đặng Hoàng Hạnh Tiên Nhân viên dhhtien-sokhcn@phuyen.gov.vn
48 Văn Liễu Kim Giao Nhân viên vlkgiao-sokhcn@phuyen.gov.vn
49 Nguyễn Tấn Qúi Kế toán ntqui-sokhcn@phuyen.gov.vn
50 Trương Thị Phương Thúy Nhân viên ttpthuy-sokhcn@phuyen.gov.vn
51 Trương Tấn Dũng Lái xe ttdung-sokhcn@phuyen.gov.vn
52 Phạm Văn Cường Bảo vệ pvcuong-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ pktcgcnghe-sokhcn@phuyen.gov.vn
53 Trương Hùng Mỹ Trưởng phòng thmy-sokhcn@phuyen.gov.vn
54 Lê Trình Minh Thư Phó trưởng phòng ltmthu-sokhcn@phuyen.gov.vn
55 Nguyễn Dương Nguyên Nhân viên ndnguyen-sokhcn@phuyen.gov.vn
  TRẠM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI tncudcnmoi-sokhcn@phuyen.gov.vn
56 Ngô Thị Đông Phương Trưởng phòng ntdphuong-sokhcn@phuyen.gov.vn
57 Cao Thị Thảo Nguyên Nhân viên cttnguyen-sokhcn@phuyen.gov.vn
58 Hà Thị Thu Ngọc Nhân viên httngoc-sokhcn@phuyen.gov.vn
59 Hồ Thị Phương Thảo Nhân viên htpthao-sokhcn@phuyen.gov.vn
60 Hà Thị Cẩm Giang Nhân viên htcgiang-sokhcn@phuyen.gov.vn
61 Nguyễn Thị Hà Nhân viên ntha-sokhcn@phuyen.gov.vn
62 Huỳnh Thượng Đoài Nhân viên htdoai-sokhcn@phuyen.gov.vn
  TRẠM THỰC NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC HÒA QUANG ttncnshhquang-sokhcn@phuyen.gov.vn
63 Lê Văn Hậu Trưởng trạm lvhau-sokhcn@phuyen.gov.vn
64 Nguyễn Thị Ánh Châu Phó trưởng trạm ntachau-sokhcn@phuyen.gov.vn
65 Trương Thị Hoàng Diệu Nhân viên tthdieu-sokhcn@phuyen.gov.vn
66 Nguyễn Duy Triều Nhân viên ndtrieu-sokhcn@phuyen.gov.vn
67 Đoàn Việt Thắng Nhân viên dvthang-sokhcn@phuyen.gov.vn
68 Trương Nhật Phương Nhân viên tnphuong-sokhcn@phuyen.gov.vn
69 Trần Ngọc Thưởng Nhân viên tnthuong-sokhcn@phuyen.gov.vn
70 Nguyễn Thiên Định Nhân viên ntdinh-sokhcn@phuyen.gov.vn
71 Lê Thị Bích Nhân viên ltbich-sokhcn@phuyen.gov.vn
72 Nguyễn Thị Ngọc Lam Nhân viên ntnlam-sokhcn@phuyen.gov.vn
73 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nhân viên nththuy-sokhcn@phuyen.gov.vn
IV TRUNG TÂM TT&TK KH&CN tttttkkhcn-sokhcn@phuyen.gov.vn
  LÃNH ĐẠO  
74 Đào Ái Thao Giám đốc dathao-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG NGHIỆP VỤ pnvu-sokhcn@phuyen.gov.vn
75 Nguyễn Thị Cúc Nhân viên ntcuc-sokhcn@phuyen.gov.vn
76 Võ Văn Tịnh Nhân viên vvtinh-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP phcthtttk-sokhcn@phuyen.gov.vn
77 Nguyễn Đông Hà Nhân viên ndha-sokhcn@phuyen.gov.vn
78 Bùi Vũ An Nhân viên bvan-sokhcn@phuyen.gov.vn
79 Nguyễn Minh Đoan Kế toán nmdoan-sokhcn@phuyen.gov.vn
V TRUNG TÂM KT TCĐLCL ttkttcdlcl-sokhcn@phuyen.gov.vn
80 Huỳnh Thái Long Phó giám đốc htlong-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG HÀNH CHÍNH phchinh-sokhcn@phuyen.gov.vn
81 Lê Miên Miên Nhân viên lmmien-sokhcn@phuyen.gov.vn
82 Huỳnh Thị Việt Dung Nhân viên htvdung-sokhcn@phuyen.gov.vn
83 Lưu Thị Diễm Trang Kế toán ltdtrang-sokhcn@phuyen.gov.vn
84 Hồ Lê Khánh Nhân viên hlkhanh-sokhcn@phuyen.gov.vn
85 Tô Thị Kim Hằng Nhân viên ttkhang-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG pktdluong-sokhcn@phuyen.gov.vn
86 Trần Kim Sinh Nhân viên tksinh-sokhcn@phuyen.gov.vn
87 Lê Quang Vinh Nhân viên lqvinh-sokhcn@phuyen.gov.vn
88 Nguyễn Thượng Quang Nhân viên ntquang-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG THỬ NGHIỆM ptnghiem-sokhcn@phuyen.gov.vn
89 Võ Thị Kim Tri Nhân viên vtktri-sokhcn@phuyen.gov.vn
90 Trần Minh Tuấn Nhân viên tmtuan-sokhcn@phuyen.gov.vn
91 Huỳnh Thị Kim Nga Nhân viên htknga-sokhcn@phuyen.gov.vn
92 Hồ Thị Trúc Lam Nhân viên httlam-sokhcn@phuyen.gov.vn
93 Nguyễn Thanh Tùng Nhân viên nttung-sokhcn@phuyen.gov.vn
94 Đặng Hạnh Quyên Nhân viên dhquyen-sokhcn@phuyen.gov.vn
95 Nguyễn Bách Khoa Nhân viên nbkhoa-sokhcn@phuyen.gov.vn
  PHÒNG ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN pdtcnhan-sokhcn@phuyen.gov.vn
96 Dương Thị Thùy Vũ Nhân viên dttvu-sokhcn@phuyen.gov.vn

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu