HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI

Mẫu dự toán kinh phí đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ

Mẫu dự toán kinh phí đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ tải file đính kèm

Xem thêm »

Biểu mẫu Báo cáo quyết toán chi hoạt động KH&CN cấp huyện

Biểu mẫu Báo cáo quyết toán chi hoạt động KH&CN cấp huyện. tải về tại đây

Xem thêm »

Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Dự án KHCN cơ sở

Thực hiện quản lý tiến độ các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp huyện (cấp cơ sở) năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tiến hành kiểm tra các Dự án KHCN cấp cơ sở. Đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án báo cáo cho đoàn kiểm tra về: Tiến ...

Xem thêm »

Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

– Trình tự thực hiện: Bước 1. Căn cứ danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt, điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trongthời gian30 ...

Xem thêm »

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

– Trình tự thực hiện: Bước 1.Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồngtổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nghiệm thu về Sở Khoa học và Công nghệ. Bước 2.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ ...

Xem thêm »

Biểu mẫu báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án Sở KHCN Phú Yên

1. Biểu mẫu báo cáo quyết toán ĐT/DA năm (Sở KH&CN) – Mẫu 1: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng Đề tài/Dự án – Mẫu 2: Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành – Mẫu 3: Báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án năm (Mẫu số 3 + PL3-1 + PL3-2) 2.Báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án hoàn thành ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu