NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX,HN

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp phiếu khai báo thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.(08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và ...

Xem thêm »

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Trình tự thực hiện: Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảSở Khoa học và Công nghệ. (08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Bước 2: Công ...

Xem thêm »

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

1.1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. (08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Bước 2: Công ...

Xem thêm »

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện Bước 1: Chậm nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế hết hạn, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.(08 Trần Phú, phường 7, thành ...

Xem thêm »

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung  giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.(08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội ...

Xem thêm »

Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo mất trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.(08 Trần ...

Xem thêm »

Cấp, Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.(08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Trường hợp chứng chỉ hết hạn, bị rách, nát mất thì cá nhân nộp ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu