Tuyên truyền và phổ biến kiến thức Sở hữu trí tuệ
Hỗ trợ trực tuyến: YM: Tel: (057) 3841968. Email: khcnphuyen@gmail.com
Nhan hieu noi tieng
Ho so dang ky
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
Cân nhắc trước khi đăng ký
 

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng thực hiện chức năng phân biệt của nhãn hiệu hoặc nếu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký sớm hơn, hoặc nhãn hiệu được coi là nổi tiếng hoặc nhãn hiệu được thừa nhận rộng rãi;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan, tổ chức nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;
- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu
Tài liệu tối thiểu:
Tên tài liệu Số lượng
1) Tờ khai đăng ký nhãn hiệu 02 bản
2) Mẫu nhãn hiệu kích cỡ ≤ 8cmx8cm; 09 mẫu
3) Chứng từ phí, lệ phí ; 01 bản

Tài liệu khác:
Tên tài liệu Số lượng
4) Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn) 01 bản
5) Tài liệu xác nhận người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động) 01 bản
6) Qui chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là NHTT/NHCN 01 bản
7) Giấy phép hoặc quyết định thành lập của tổ chức xác nhận chức năng thẩm quyền quản lý NHTT/NHCN 01 bản
8) Giấy cho phép đăng ký địa danh của cấp hành chính đối với NHTT/NHCN có chứa dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ
01 bản
9) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Bản sao đơn đầu tiên nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế) 01 bản
10) Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các dấu hiệu đặc biệt: tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu của cơ quan, tổ chức 01 bản
11) Tài liệu chứng minh tư cách đại diện của chủ đơn (giấy ủy quyền gốc của người nộp đơn; giấy tờ xác nhận đại diện của chủ đơn là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký nhãn hiệu hoặc là người được người đó ủy quyền) 01 bản

 

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu
(Theo Luật sở hữu trí tuệ 2005 - Điều 105 )

1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

3. Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

4. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
c) Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

5. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;
b) Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;
c) Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;
d) Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;
đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Những khoản lệ phí.

Lệ phí khi nộp đơn:
Lệ phí nộp đơn (đối với mỗi nhóm hàng hóa, dịch vụ): 180.000đ;
Lệ phí công bố đơn: 120.000đ;
Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung (đối với mỗi nhóm hàng hóa, dịch vụ): 60.000đ;
Phí thẩm định nội dung (đối với mỗi nhóm hàng hóa, dịch vụ): 300.000đ;

Lệ phí sau thẩm định:
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng;
Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng;
Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng;
Các khoản lệ phí khác:
Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đối với mỗi nhóm hàng hóa, dịch vụ): 540.000 đồng;Tin mới nhất
CÂU HỎI CHUYÊN MỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỐ 6 (2014-2015) ( 2/12/2014)
Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian ( 25/11/2014)
Ai được hưởng Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu? ( 25/11/2014)
Quyền tài sản là gì? ( 25/11/2014)
Quyền nhân thân là gì? ( 25/11/2014)
Tổ chức,cá nhân được bảo hộ quyền liên quan? ( 25/11/2014)

  Tìm kiếm

  Lịch phát sóng Chương trình Sở hữu trí tuệ
 
Thứ Sáu, Tuần thứ 4 hàng tháng
Kênh phát: PVTV
Giờ phát sóng: 20 giờ 40 phút
 

  Thông tin dự án
CƠ QUAN CHỦ TRÌ
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
NGUYỄN TẤN THÌNH
TP. Thông tin KHCN&SHTT


  Thống kê
Lượt truy cập:
Đang online:  User online ! 1
 
 

Dự án: TUYÊN TRUYỀN VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
TRÊN TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI PHÚ YÊN
:: Chỉ đạo thực hiện dự án: Bộ Khoa học và Công nghệ - UBND tỉnh Phú Yên - Cục Sở hữu trí tuệ ::

Đơn vị quản lý dự án: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, Địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên, 107 Nguyễn Trãi, TP. Tuy Hòa
Thiết kế bởi: ĐÀO ÁI THAO
Email: khcnpy.gov.vn@gmail.com ; skhcn@phuyen.gov.vn ; Website: http://www.khcnpy.gov.vn