Tin mới::
 • Thông báo
 • Tin mới nhất
 • Xem nhiều nhất
Quản lý khoa học
 • Thủ tục - Biểu mẫu
 • Tin hoạt động

Chiều ngày 23/01/2014, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã tổ chức xét duyệt đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, phân bố và đề xuất các giải pháp bảo tồn cây gỗ mun (Diospyros mun) ...

01.24.2014
Read: 144
Quản lý KH&CN cơ sở
 • Tin hoạt động
 • Thủ tục - Biểu mẫu
 • DỰ THẢO QUY ĐỊNH QL ĐT,DA

Tải bản dự thảo Quy định quản lý và thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở tỉnh Phú Yên tại đây

Bộ mẫu đính kèm

09.11.2013
Read: 3175
Sở hữu trí tuệ
 • Tin hoạt động
 • Xác lập quyền SHTT
 • Đăng ký sáng kiến cấp Tỉnh

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015;

Nhằm khuyến ...

09.19.2013
Read: 269
Văn bản pháp quy
 • Văn bản Trung ương

Thông tư này hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, ...

01.07.2013
Read: 586

Hỗ trợ

phone (057) 3842018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đang trực tuyến

Đang có 11 khách và không thành viên đang online