Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015-2020”.

Thực hiện Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đánh giá...

Xem tiếp >>

chienluocblankDTDAblankqkncblanktochuckhcn

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

:
Tin tức - Sự kiện
:
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • Nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh
  • Cấp giấy phép X-Quang
  • Đề tài, dự án cấp cơ sở
  • Xác lập quyền SHTT
  • Giải quyết khiếu nại tố cáo
  • Đăng ký Tổ chức hoạt động KH&CN
Hide Main content block
SmartNews.Com