Công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2014


Công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2014

24 October 2014

Nhằm phát huy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh không ngừng sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo và hoạt động sáng kiến. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh, đợt I năm 2014...
 • Thông báo
 • Tin mới nhất
 • Xem nhiều nhất
Công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2014
Công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2014
Nhằm phát huy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh không ngừng sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo và hoạt động sáng kiến. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh, đợt I năm 2014...
LUẬT CƯ TRÚ 2006 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Luật Cư trú 2006 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Luật số 36/2013/QH13 ngày 20/6/2013 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII (sau đây gọi là Luật cư trú). Luật cư trú bao gồm 6 chương, 42 điều quy định về quyền tự...
Quản lý khoa học
 • Tin hoạt động
 • Thủ tục - Biểu mẫu
Quản lý KH&CN cơ sở
 • Tin hoạt động
 • Thủ tục - Biểu mẫu
 • DỰ THẢO QUY ĐỊNH QL ĐT,DA

Tải bản dự thảo Quy định quản lý và thực hiện đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở tỉnh Phú Yên tại đây

Bộ mẫu đính kèm

09.11.2013
Read: 5390
Sở hữu trí tuệ
 • Tin hoạt động
 • Xác lập quyền SHTT
 • Đăng ký sáng kiến cấp Tỉnh
Văn bản pháp quy
 • Văn bản Trung ương

Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.

Ngày 30.7.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải ...

09.19.2014
Read: 29

Hỗ trợ

phone (057) 3842018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đang trực tuyến

Đang có 5 khách và không thành viên đang online