Nghiệm thu đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến 2030”

Chiều ngày 16/3/2015 tại Sở KH&CN Phú Yên, Hội đồng nghiệm thu Khoa học và Công nghệ Tỉnh do cử nhân Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm...

Xem tiếp >>

chienluocblankDTDAblankqkncblanktochuckhcn

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

18-5

:
Tin tức - Sự kiện
:
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • Đề tài, dự án cấp Tỉnh
  • Cấp giấy phép X-Quang
  • Đề tài, dự án cấp cơ sở
  • Xác lập quyền SHTT
  • Giải quyết khiếu nại tố cáo
  • Thành lập Tổ chức KH&CN
Hide Main content block

Đề tài - dự án KH&CN

Tên đề tài, dự án Chủ nhiệm Năm bắt đầu Năm kết thúc
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bền vững nghề nuôi chim yến và xây dựng làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên ThS. Lê Hữu Hoàng 01/2014 01/2016
Tuyên truyền phổ biến về kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên sóng VTV Phú Yên giai đoạn (2014 - 2015) Nguyễn Tấn Thình 01/2014 01/2015
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm muối Tuyết Diêm ở Tx. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Nghiệp Quốc Vương 01/2014 01/2015
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật – công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện một số tiêu chí tại 6 xã nông thôn miền núi tỉnh Phú Yên ThS. Lê Kim Anh 01/2014 01/2016
Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên Lê Minh Châu 01/2014 01/2015

SmartNews.Com