• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chuyên mục

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu đặc trưng lễ hội miền biển và sông nước Phú Yên

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Phú Yên do ông Đào Tứ Xuyên, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu đặc trưng lễ hội miền biển và sông nước Phú Yên” do cử nhân Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm chủ nhiệm đề tài.

DSC00059 nho

Đề tài đã đạt các mục tiêu đề ra là hệ thống tất cả các lễ hội miền biển và sông nước đã và đang diễn ra ở Phú Yên trong quá trình lịch sử. Tất cả những lễ hội được mô tả về nội dung, hình thức, quy mô, thời gian tổ chức lễ hội, từ đó rút ra diện mạo, đặc trưng các lễ hội miền biển và sông nước ở Phú Yên; Đề xuất các giải pháp bảo tồn, nâng cao chất lượng lễ hội miền biển và sông nước ở Phú Yên.

 Kết quả nghiên cứu của đề tài đã biên soạn tập bản thảo “Nghiên cứu đặc trưng lễ hội miền biển và sông nước Phú Yên” gồm 4 chương giới thiệu về lễ hội miền biển và sông nước truyền thống và hiện đại; đặc trưng cơ bản lễ hội miền biển và sông nước; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội miền biển và sông nước Phú Yên. Tập bản thảo sẽ được biên tập và chỉnh sửa để xuất bản thành sách giới thiệu cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

 Đề tài đã được Hội đồng KH&CN Tỉnh nghiệm thu xếp loại khá.

 Nguyễn Thị Mỹ Liên - Sở KH&CN Phú Yên

 

SmartNews.Com