• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

COM_CSDLDETAIDUAN_CSDLDTDAS_TEN COM_CSDLDETAIDUAN_CSDLDTDAS_CHUNHIEM COM_CSDLDETAIDUAN_CSDLDTDAS_NAMBATDAU COM_CSDLDETAIDUAN_CSDLDTDAS_NAMKETTHUC
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển bền vững nghề nuôi chim yến và xây dựng làng nghề nuôi chim yến tại Phú Yên ThS. Lê Hữu Hoàng 01/2014 01/2016
Tuyên truyền phổ biến về kiến thức về Sở hữu trí tuệ trên sóng VTV Phú Yên giai đoạn (2014 - 2015) Nguyễn Tấn Thình 01/2014 01/2015
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm muối Tuyết Diêm ở Tx. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Nghiệp Quốc Vương 01/2014 01/2015
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật – công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện một số tiêu chí tại 6 xã nông thôn miền núi tỉnh Phú Yên ThS. Lê Kim Anh 01/2014 01/2016
Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên Lê Minh Châu 01/2014 01/2015
SmartNews.Com