• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Số/Ký hiệu 54/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/06/2016
Ngày có hiệu lực 01/08/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 54.signed.pdf 

Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ KH&CN Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020

Số hiệu  32 /2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN
Loại văn bản Thông tư
Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 06/11/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 25/12/2014
Tài liệu đính kèm:
Thong tu 32_2014_TT_BKHCN.docx
Trích yếu nội dung  Thông tư Quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Nghị quyết Số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Số/Ký hiệu 35/NQ-CP
Ngày ban hành 16/05/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm: 35.signed.pdf (758517 Byte)

Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/09/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

Số hiệu  17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN
Cơ quan đồng ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Người ký: Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/09/2012
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/11/2012
Tài liệu đính kèm:
Thong tu 17_2012_TTLT_BKHCN_BTC_BNV.doc
Phu luc.doc
Trích yếu nội dung  Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

SmartNews.Com