• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Định mức hỗ trợ: Doanh nghiệp được cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về các hệ thống quản lý, tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia, quốc tế, kiểm toán năng lượng

 1.  Đối tượng được hỗ trợ

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên được cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về các hệ thống quản lý, công nghệ tiên tiến, tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia hoặc quốc tế, thực hiện kiểm toán năng lượng.

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật được các cơ quan có thẩm quyền cấp các chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001, quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, HACCP, GMP, SQF), an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001, ISO 26000/SA8000), quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025, áp dụng công nghệ tiên tiến, tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia hoặc quốc tế, tham gia triển lãm sản phẩm tại các hội chợ về khoa học công nghệ quốc gia, thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đều được xem xét hỗ trợ kinh phí theo Quy định này.

2. Mức hỗ trợ cụ thể

ĐVT: VN đồng

STT

NỘI DUNG

MỨC HỖ TRỢ

 

1

Doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng thành công và đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO 9001 và quản lý môi trường ISO 14001

30.000.000 /giấy chứng nhận.

 

 2

Doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng thành công và đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, HACCP, GMP, SQF), an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001, ISO 26000/SA8000), quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025

20.000.000 /giấy chứng nhận.

 

 3

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh tham gia và đạt được Giải thưởng chất lượng cấp quốc gia hoặc quốc tế

15.000.000 /giải thưởng.

 

4

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh tham gia và triển lãm sản phẩm tại các hội chợ về khoa học và công nghệ cấp khu vực và quốc gia

Cự ly từ doanh nghiệp ở Phú Yên đến nơi tổ chức hội chợ:

≤ 150km: 5.000.000

≤ 250km: 7.000.000

≤ 350km: 8.000.000

≤ 450km: 9.000.000.

≤ 550km: 10.000.000

≥ 551km - 1000km: 11.000.000 – 16.000.000

≥ 1001km: 17.000.000 – 20.000.000.

 5

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm toán năng lượng, tùy thuộc quy mô

10.000.000 - 15.000.000 /doanh nghiệp

3. Thủ tục để xét hỗ trợ

Doanh nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ theo quy định dưới đây cho Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (viết tắt TC-ĐL-CL) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên để thực hiện việc xem xét hỗ trợ theo quy định:

3.1. Hồ sơ xét hỗ trợ:

- Bảng đăng ký xây dựng và áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế; phiếu đăng ký kiểm toán năng lượng.

- Công văn đề nghị được hỗ trợ kinh phí do áp dụng hệ thống quản lý, công nghệ tiên tiến.

- Báo cáo quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; Báo cáo kiểm toán năng lượng.

- Quyết định hoặc Giấy chứng nhận (bản sao có công chứng) đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ở Điều 1 của cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xét Giải thưởng chất lượng quốc gia hoặc cơ quan tổ chức các Hội chợ công nghệ cấp quốc gia và quốc tế.

- Giấy xác nhận của Chi cục TC-ĐL-CL về việc doanh nghiệp đã thực hiện đúng quy trình để được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn, giải thưởng nói trên.

3.2. Thời gian giải quyết hồ sơ:

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của các doanh nghiệp.

- Những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở KH&CN Phú Yên gửi thông báo rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp. 

 
SmartNews.Com