• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Tên đề tài, dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Năm bắt đầu Năm hoàn thành Trạng thái
Nghiên cứu sử dụng vật liệu cát biển ở tỉnh Phú Yên để chế tạo bê tông xi măng (không cốt thép) dùng trong xây dựng móng, mặt đường ô tô. ThS. Huỳnh Văn Khoa Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên 01/2013 01/2014 Chưa phê duyệt KQ
SmartNews.Com