• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

COM_TOCHUCKHCN_TCHCDOANHNGHIPKHCNS_TENDONVI COM_TOCHUCKHCN_TCHCDOANHNGHIPKHCNS_THELOAI COM_TOCHUCKHCN_TCHCDOANHNGHIPKHCNS_GIAMDOC COM_TOCHUCKHCN_TCHCDOANHNGHIPKHCNS_NAM COM_TOCHUCKHCN_TCHCDOANHNGHIPKHCNS_DIACHI COM_TOCHUCKHCN_TCHCDOANHNGHIPKHCNS_DIENTHOAI COM_TOCHUCKHCN_TCHCDOANHNGHIPKHCNS_GHICHU
Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ PROS-GO Tổ chức KH&CN Nguyễn Ngọc Phong 2000 258 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 057 3827230 đang hoạt động
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Phú Yên Tổ chức KH&CN Nguyễn Chí Sỹ 2010 10 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 057 3842319 Đang hoạt động
Trung tâm Khoa học và Công nghệ trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa Tổ chức KH&CN Trần Minh Hậu 2012 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa 057 3828248 Đang hoạt động
Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Phú Yên Tổ chức KH&CN Lê Văn Hữu 2003 191 Lê Thánh Tôn, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 057 3829764 Đang hoạt động
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tổ chức KH&CN Nguyễn Công Nhật 2010 Số 110 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 057 3841890 Đang hoạt động
SmartNews.Com