• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

Danh bạ điện thoại Sở KH&CN

STT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Lãnh đạo Sở      
    Lê Văn Cựu    
  Dương Bình Phú    
  Lâm Vũ Mỹ Hạnh    
2 Văn phòng Sở      
    Nguyễn Thị Lý    
  Phan Văn Mỹ    
  Lương Quốc Chinh    
3 Thanh tra Sở      
    Trần Văn Nho    
         

SmartNews.Com