• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH PHÚ YÊN, NHIỆM KỲ 2016 - 2020

(Quyết định 611/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2020)

 

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1. Ông Phan Đình Phùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Hội đồng
2 Ông Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  Phó Chủ tịch Thường trực
3 Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ủy viên
4 Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Ủy viên
5 Ông Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Ủy viên
6 Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Ủy viên
7 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ủy viên
8 Ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ủy viên
9 Ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Ủy viên
10 Ông Trần Thiện Kim, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  Ủy viên
11 Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương Ủy viên
12 Ông Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên
13 Bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ủy viên
14 Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng  Ủy viên
15 Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ủy viên
16 Bà Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Ủy viên
17 Ông Đinh Khắc Đô, Phó Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy viên
18 Bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ủy viên
19 Ông Phan Xuân Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ủy viên
20 Ông Nguyễn Định, P.Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên Ủy viên
21 Ông Trần Ngọc Dưng, Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Ủy viên 
22 Ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy viên 
23 Bà Lê Thị Thu Thủy, CV Phòng Quản lý chuyên ngành Ủy viên kiêm thư ký

 

1.     Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng;

2.     Ông Đào Tứ Xuyên, Giám đốc Sở KH&CN – Phó Chủ tịch Thường trực;

3.     Ông Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công thương - Ủy viên;

4.     Ông Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường - Ủy viên;

5.     Ông Phan Đình Phùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Ủy viên;

6.     Ông Nguyễn Chí Hiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

7.     Ông Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;

8.     Ông Lê Thanh Phương, PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

9.     Ông Lê Văn Cựu, PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

10.             Ông Ngô Bá Lánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

11.             Ông Vũ Thanh Bình, PGĐ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

12.             Ông Đặng Lê Tiến – PGĐ Sở Nội vụ - Ủy viên;

13.             Ông Võ Ngọc Kha, PGĐ Sở Giao thông vận tải - Ủy viên;

14.             Ông Lê Tỷ Khánh, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

15.             Ông Phạm Văn Cường, PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

16.             Ông Hà Công Khánh, PGĐ Sở Tư pháp - Ủy viên;

17.             Ông Huỳnh Lữ Tân, PGĐ Sở Xây dựng  - Ủy viên;

18.             Bà Nguyễn Thị Thu Trang, P.Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên - Ủy viên;

19.             Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh - Ủy viên;

20.             Ông Phan Đại Thắng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn  - Ủy viên;

21.             Ông Nguyễn Tấn Thình, TP. Thông tin KHCN và Sở hữu trí tuệ - Ủy viên kiêm Thư ký.

 

SmartNews.Com