• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đăng ký kết quả nghiên cứu đề tài, dự án KH&CN

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

1) Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ được mua băng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng ngân sách nhà nước nộp hồ sơ đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảSở Khoa học và Công nghệ. (08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xử lý;

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

Bước 3 Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

 2) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ  hoặc qua đường bưu điện.  

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (theo mâu, in 2 mặt, nêu in 2 tờ, đóng dấu giáp lai).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 4) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực

hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

- Cơ quan phối hợp: Không.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

8) Lệ phí: Không

9) Tên mẫu đơn: Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

          - Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lun giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

SmartNews.Com