• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đề tài, dự án cấp cơ sở

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

1) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp phiếu khai báo nguồn bức xạ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảSở Khoa học và Công nghệ. (08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xử lý;

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp giấy xác nhận khai báo cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3 Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

2) Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ: phiếu khai báo nguồn bức xạ.

4) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân có chất thiết bị bức xạ với công suất trên mức miễn trừ khai báo.

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực

hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

- Cơ quan phối hợp: Không.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo.

8) Lệ phí: không.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Mẫu kèm theo).

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và câp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

SmartNews.Com