• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

Đề tài, dự án cấp cơ sở

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

1. Trình tự thực hiện:

Bước1: Chậm nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế hết hạn, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. (08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xử lý;

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế cho tổ chức, cá nhân đề nghị (Trường hợp không đồng ý gia hạn giấy phép, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, có nêu rõ lý do).

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận, biên lai thu phí, lệ phí;

        + Nhận kết quả;

+ Thời gian tiếp nhận trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép;

- Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước;

- Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN;

- Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở khoa học và Công nghệ thẩm định, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế cho cá nhân tổ chức.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực

hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế.

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định:

+ Thiết bị X-quang chụp răng: 1.125.000 đồng/thiết bị;

+ Thiết bị X-quang chụp vú: 1.125.000 đồng/thiết bị;

+ Thiết bị X-quang di động: 1.125.000 đồng/thiết bị;

+ Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 1.500.000 đồng/thiết bị;

+ Thiết bị X-quang đo mật độ xương: 1.500.000 đồng/thiết bị;

+ Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.000.000 đồng/thiết bị;

+ Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT-scanner): 4.500.000 đồng/thiết bị;

+ Hệ thiết bị PET/CT: 9.000.000 đồng/thiết bị.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

-  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (theo mẫu 06-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước (theo mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);

- Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế (theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về vệc ban hành Quy định về quản lý và kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

SmartNews.Com