• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông báo: Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” Viết bởi Nguyễn Thị Cúc 2454
Công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đợt 1 năm 2017 Viết bởi Nguyễn Đông Hà 310
Về việc thực hiện quy định công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2017 Viết bởi Nguyễn Đông Hà 618
Thông báo chấp thuận danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 – đợt I Viết bởi Nguyễn Thị Cúc 855
Thông báo: Tuyển dụng hợp đồng lao động - Chuyên viên pháp chế Viết bởi Bùi Vũ An 850
Thông báo: Tuyển dụng hợp đồng lao động Viết bởi Nguyễn Đông Hà 1018
Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Dự án KHCN cơ sở Viết bởi Nguyễn Đông Hà 1081
Mẫu dự toán kinh phí đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ Viết bởi Nguyễn Thị Cúc 1647
Thông báo: V/v nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh năm 2017 Viết bởi Nguyễn Đông Hà 869
Biểu mẫu Báo cáo quyết toán chi hoạt động KH&CN cấp huyện. Viết bởi Nguyễn Đông Hà 795
SmartNews.Com