• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Dự án KHCN cơ sở

Thực hiện quản lý tiến độ các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp huyện (cấp cơ sở) năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tiến hành kiểm tra các Dự án KHCN cấp cơ sở. Đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án báo cáo cho đoàn kiểm tra về: Tiến độ thực hiện; Tình hình sử dụng kinh phí ( tính đến ngày 30/3/2017) và kế hoạch kinh phí còn lại của năm 2017; Đề xuất, kiến nghị theo mẫu tải về tại đây để việc kiểm tra được tiến hành thuận lợi.

SmartNews.Com