• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

Thông báo: Tuyển dụng hợp đồng lao động

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng 01 hợp đồng lao động năm 2017 ở vị trí Chuyên viên quản lý khoa học.

Toàn văn thông báo. 

SmartNews.Com