• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

banner web

phien-ban-moi-web-sokhcn

Thông báo: Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”

Triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI; Kế hoạch số 94/KH-BTV ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các công chức, viên chức và người lao động tất cả các đơn vị tìm hiểu và tham gia cuộc thi; đồng thời tuyên truyền cuộc thi này đến tất cả viên chức và người lao động trong đơn vị biết, tham gia.

Nội dung cụ thể cụ thể của kế hoạch kèm theo. 

SmartNews.Com