• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống lọc và phân loại nội dung các bài viết trên Web về Phú Yên”

Chiều ngày 09/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống lọc và phân loại nội dung các bài viết trên Web về Phú Yên” do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đề xuất. Hội đồng do Th.s. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch.

noi dung web

Th.s. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương,…, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích các tiêu chí cụ thể của phiếu đề xuất. Thông qua 05 tiêu chí chấm điểm: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp của các đề tài; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện đề tài; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện, Hội đồng đã tư vấn, định hướng tên, mục tiêu cụ thể, nội dung và kết quả dự kiến đạt được; đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để hoàn thiện nhiệm vụ.

Qua đó, Hội đồng đã nhất trí thông qua nhiệm vụ và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

SmartNews.Com