• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi bộ Quản lý Khoa học – Tài chính – Chuyên ngành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Sáng ngày 28/7/2017, Chi bộ Quản lý Khoa học – Tài chính – Chuyên ngành (Đảng bộ Sở KH&CN) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Nguyễn Thị Lý – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở, đ/c Trần Phú Hà - Đảng ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Quản lý Khoa học – Tài chính – Chuyên ngành.

        Theo Báo cáo Chính trị của Chi ủy Chi bộ Quản lý Khoa học – Tài chính – Chuyên ngành nhiệm kỳ 2015-2017, toàn Chi bộ có 11 đảng viên, trong đó 09 đồng chí là đảng viên chính thức, 02 đồng chí dự bị, số lượng đảng viên nữ là 07;  trình độ lý luận chính trị cao cấp 08 đồng chí, sơ cấp 03 đồng chí; trình độ đại học và trên đại học là 11 đồng chí. Trong nhiệm kỳ này, Chi bộ đã cố gắng phấn đấu và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Kết nạp đảng viên mới được 3 đồng chí; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; triển khai 10 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; tham mưu UBND tỉnh ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các nhiệm vụ KH&CN, an toàn bức xạ; thực hiện tốt quy chế làm việc giữa cấp ủy Chi bộ với lãnh đạo các phòng, thường xuyên nhắc nhở đảng viên nghiêm túc thực hiện Quy chế của Chi bộ và qui định của cơ quan…

cl1

 

Đồng chí Trần Phú Hà tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ Quản lý Khoa học – Tài chính – Chuyên ngành nhiệm kỳ 2017-2020

            Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; phấn đấu kết nạp từ 2 – 3 đảng viên mới; thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan, phát huy quyền làm chủ của đảng viên; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng; tiếp tục quán triệt đến toàn thể đảng viên nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 23 – CT/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, chống mọi biểu hiện cơ hội chính trị, bè phái gây mất đoàn kết…

          Đại hội đã bầu đ/c Dương Văn Nghị là Bí thư Chi bộ, đ/c Hồ Xuân Long là Phó Bí thư Chi bộ.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

SmartNews.Com