• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Họp Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro và bảo tồn loài dược liệu quý cây Cam Thảo Đá Bia tại tỉnh Phú Yên”

Sáng ngày 8/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro và bảo tồn loài dược liệu quý cây Cam Thảo Đá Bia tại tỉnh Phú Yên” do Trường Đại học Phú Yên đề xuất, Th.s. Nguyễn Trần Vũ làm chủ nhiệm theo Quyết định số 164/QĐ-SKHCN ngày 02/08/2017 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên.

cam thao

Th.s. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng phát biểu điều hành cuộc họp

Hội đồng đánh giá cao mục tiêu tổng quát, tính cấp thiết của việc triển khai nhiệm vụ KH&CN này. Trên cơ sở phân tích tính liên ngành, liên vùng, tầm quan trọng của vấn đề khoa học nhiệm vụ mang lại; khả năng trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cần thiết để huy động nguồn lực của tỉnh; nguồn kinh phí, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, tư vấn, định hướng tên, các mục tiêu cụ thể, nội dung và dự kiến hệ thống sản phẩm của nhiệm vụ. Đồng thời dựa vào nhu cầu thực tiễn, sự  phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đồng đã đề nghị nhóm tác giả điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như khảo sát, điều tra, thu thập mẫu, định danh loài, chi, họ, bộ của cây Cam Thảo Đá Bia; đề xuất các giải pháp bảo tồn…để hoàn thiện nhiệm vụ.

Thông qua nội dung đề xuất, Hội đồng tư vấn đã nhất trí thông qua nhiệm vụ và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

SmartNews.Com