• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED cho tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-SKHCN ngày 07/08/2017 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, sáng ngày 10/08, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ “Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED cho tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Nhiệm vụ do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên đề xuất, kỹ sư Võ Quan An làm chủ nhiệm.

den led

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo Quyết định số 165/QĐ-SKHCN ngày 07/08/2017 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được đánh giá theo 05 tiêu chí: Tính cấp thiết;  tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện. 

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích để thống nhất tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, kiến nghị phương thức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp). Qua đó, Hội đồng nhất trí đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2018 và đề nghị cơ quan đề xuất chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, Sở KH&CN Phú Yên cũng đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng quy trình ương nuôi cá chình hoa từ giai đoạn cá chình bột trắng lên cá giống cấp II (100 con/kg)” do Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản Phú Yên đề xuất theo Quyết định số 168/QĐ-SKHCN ngày 08/08/2017 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên.

chinh bong

Th.S. Lê Quang Hiệp, giám đốc Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản Phú Yên phát biểu tại Hội đồng

Thông qua các tiêu chí trên, Hội đồng cũng đã đề nghị cơ quan đề xuất chỉnh sửa tên, mục tiêu, nội dung thực hiện; đồng thời định hướng hệ thống sản phẩm cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ được hội đồng nhất trí thông qua và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

SmartNews.Com