• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tư vấn nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh để phục vụ cải tạo đất và xây dựng các mô hình trồng rau xanh và một số cây nông nghiệp phù hợp với điều kiện môi trường thổ nhưỡng khô, hạn mặn của quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK

Sáng ngày 02/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh để phục vụ cải tạo đất và xây dựng các mô hình trồng rau xanh và một số cây nông nghiệp phù hợp với điều kiện môi trường thổ nhưỡng khô, hạn mặn của quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK và vùng ven biển” do Thiếu tá, Th.s Vũ Duy Nhàn, Viện Hóa học – Vật liệu thuộc Viện KH&CN Quân sự đề xuất.

truong sa 1

Th.s Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương,…, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích các tiêu chí cụ thể của phiếu đề xuất. Thông qua 05 tiêu chí: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp của các đề tài; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện đề tài; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện, Hội đồng đã tư vấn, định hướng mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến đạt được; đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì chỉnh sửa tên và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện nhiệm vụ.

truong sa 2

Phản biện 1 - TS. Văn Thị Phương Như – Giảng viên Trường Đại học Phú Yên phát biểu tại Hội đồng

Qua đó, Hội đồng đã nhất trí thông qua nhiệm vụ và đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục triển khai năm 2018.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

SmartNews.Com