• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

CapUy

Hằng năm, Chi bộ đều đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đại đa số đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên yếu kém. Qua đó tạo ra không khí phấn khởi thi đua, nâng cao nhận thức và ý thức phấn đấu trở thành đảng viên của CCVC trong cơ quan.

 Từ ngày đầu thành lập Chi bộ cơ sở Ban Khoa học Kỹ thuật nay là Sở KH&CN chỉ có 03 đảng viên, đến nay cả cơ quan (gồm 07 phòng chuyên môn, 03 đơn vị trực thuộc) đã có 36 đảng viên, sinh hoạt tại 03 tổ đảng. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Chi bộ Sở KH&CN đã chuẩn bị tốt các điều kiện và được Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh ra quyết định chuyển Chi bộ cơ sở Sở KH&CN tỉnh Phú Yên thành Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Đảng bộ có 36 đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí. Đồng chí Đào Tứ Xuyên – Giám đốc Sở là Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Văn Cựu – PGĐ Sở làm Phó Bí thư Đảng bộ và được bầu là Chủ nhiệm UB Kiểm tra.

          Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sý – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã công bố Quyết định số 137-QĐ/ĐUK ngày 24/8/2012 về việc nâng Chi bộ Sở KH&CN Phú Yên thành Đảng bộ Sở KH&CN Phú Yên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng thời chỉ đạo Ban chấp hành Đảng bộ, trong thời gian tới bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nhất là thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Cũng trong buổi Lễ, Đảng bộ Sở KH&CN đã công bố các Quyết định thành lập 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ gồm: Chi bộ Văn phòng – Thanh tra - Công nghệ gồm 10 đảng viên, Chi bộ Khoa học – Tài chính – Thông tin – Cơ sở gồm 12 đảng viên, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng – Ban Quản lý gồm 07 đảng viên, Chi bộ Chi cục TC-ĐL-CL gồm 07 đảng viên. Đồng thời chỉ định các đồng chí đảng ủy viên sinh hoạt tại các Chi bộ đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ các Chi bộ trực thuộc ./.

Lê Văn Cựu - Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở KH&CN

SmartNews.Com