Thẩm định công nghệ dự án đầu tư “Nhà máy xử lý rác thải T-TECH Đông Hòa”

Chiều ngày 10/6/2019, Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Quyết định số 104/QĐ-SKHCN ngày 04/06/2019 của Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp thẩm định công nghệ dự án “Nhà máy xử lý rác thải T-TECH Đông Hòa” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam.

Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Quyết định số 104/QĐ-SKHCN ngày 04/06/2019 của Sở KH&CN Phú Yên

Dự án thực hiện tại huyện Đông Hòa nhằm đảm bảo việc xử lý toàn bộ lượng rác thải thu gom được ở huyện Đông Hòa và khu kinh tế Nam phú Yên, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết nạn ô nhiễm môi trường do các bãi rác gây ra. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải T-TECH Đông Hòa có công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 100 tấn/ngày đêm, chất thải công nghiệp 234 tấn/ngày đêm. Theo đó, công nghệ lựa chọn phải đảm bảo thích hợp với thành phần rác của khu vực dự án và phương pháp thu gom hiện hữu; phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất và quỹ đất của địa phương; đầu tư dây chuyền công hiện tại, thân thiện với môi trường và đảm bảo hiệu quả.

Công nghệ xử lý rác thải cho nhà máy được thực hiện bằng lò đốt công nghệ cao CNC của Tập đoàn T-TECH Việt Nam sản xuất cùng với dây chuyền sản xuất phụ trợ để thu hồi và tái chế chất thải rắn hiệu quả, tạo ra sản phẩm tái chế có ích cho xã hội; kết hợp với thu hồi và tái chế chất thải rắn. Ưu điểm của công nghệ này lả diện tích để xây dựng hệ thống không lớn, xử lý được cơ bản các nguồn CTR, tận dụng tối đa nguồn CTR để tái chế, hệ thống xử lý khí thải đảm bảo khí thoát ra khỏi ống khói đạt Quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi trường.

Với những ưu việt đó, Hội đồng đã thống nhất công nghệ của dự án, đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghê Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Tải tập tin: Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND

Tải tập tin phụ lục biểu mẫu: Phụ lục các biểu mẫu