Kính gửi: Quý bạn đọc!
Văn phòng TBT Phú Yên có nhiệm vụ Thông báo hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc phạm vi quản lý được giao tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên. Qua đó, văn phòng TBT Phú Yên đăng tải thông tin về các hoạt động liên quan đến việc thực thi Hiệp đinh Hàng rào kỹ thuật trong thương mại và thông tin cảnh báo cá quy định kỹ thuật của các nước thành viên WTO.
Trân trọng giới thiệu để quý bạn đọc theo dõi.

BAN BIÊN TẬP.

Print