• Kiểm định taxi...

  • Bộ trưởng về làm việc tại Sở KH & CN Phú YênChiến lược ISO 2016-2020
16 11 2015 08:12

Chiến lược ISO 2016-2020 cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) tháng 9/2015 tại Seoul Hàn Quốc, 165 thành viên ISO đã thông qua Chiến lược Tiêu chuẩn hoá 2016 – 2020, làm cơ sở cho định hướng phát triển của ISO trong vòng 5 năm tới. Chiến lược ISO lần này là sự tiếp nối của chiến lược 2010 – 2015, được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của nền kinh  [ ... ]

Các tin khác:

Thông tin bổ sung